• Stallen er hestens heim, og vi skal vere rolige her. Det er defor ikkje lov å springe eller rope.
  • Det er lov å ta med gullerot eller eit brød, men for å unngå uro og stress i hesteflokken, er det ikkje tillatt å gå hestane noko «godt» utan å spørje på førehand. 
  • Det er ikkje tillatt å gå inn til hestane utan at ein vaksen frå garden er tilstede i lag med deg.
  • Det er ikkje tillatt å slå, sparke eller skremme hestane.
  • Heng opp greip, kost og anna utstyr du har brukt hoss oss. 
  • Stallgolvet skal vere fritt for klede, hjelmer, børster, poser osv. 
  • Hestane skal ha fred og ro når dei er ferdige for dagen.