Rongasaga leverer materialer etter dine ønsker – både vanlige og uvanlige / historiske dimensjoner til svært konkurransedyktige priser.

Treng du noke spesielt til for eksempel renovering av ei eldre bygning eller dimensjoner som ikkje dei store kjedene kan levere?

Nesten uansett kva du treng materialer til, kan vi levere.

Rongasaga tilbyr også leigesaging av ditt tømmer – ein økonomisk gunstig måte å få utnytta eigen skog og få materialer på.

Nedanfor er ei oversikt over noke av det du kan få frå Rongasaga.

Vi tilbyr:

  • Salg av skurlast
  • Utvendig panel
  • Bjelkelag og stendere
  • Firkanter etter ønska dimensjon og på bestilling som f.eks. 4″x4″, 6″x6″ opptil 12″x12″
  • Bakhon
  • Sagflis (1500 liter sekk)
  • Flis av bakhon ( bulk og 1500 liter sekk)
  • Leigeskjering av tømmer

Flammeherda- / brent kledning – kan det vere noke for ditt prosjektet?

Ein liten test med brentkledning (malmrik, ukantet furu). Ein gammel og velkjent behandlingsmetode som har ein sopphemmende funksjon og forlenger forventet levetid. Den forkullete overflaten gjer treet mindre interessant for mikroorganismer og brenning gir dermed en god beskyttelse.

Først og fremst gjelder det nok beskyttelse mot overflatesopper som svartsopp og muggsopp. Kanskje også en viss beskyttelse mot råtesopp. Kullaget er ikke så lett å bryte ned; det kan bidra til økt levetid.

Etter behandling får kledningen en mørkebrun farge. Børsting (materialene her er forholdsvis lite brent og forsiktig børstet med stålbørste) fører til at kledningen blir litt lysere og det naturlige spillet i treverket kjem meir fram. Ved eksponering for sol og regn vil fargen på kledningen lysne. Naturlig farge- og strukturvariasjoner vil forekomme, men dette vil ikke påvirke trevirkets ytelse eller holdbarhet.

Brentkledning kan brukes som ytterkledning, innerkledning og tak. Avhengig av treslag og kor mykje det brennast vil nok fargen variere fra grått til heilt svart. Fargen vil uansett lysne med tiden.

Bortsett fra brenningen (og børsting) er denne kledningen heilt ubehandla, og den skal kunne stå i veldig mange år uten fare for sopp- og råteskader.

I tillegg vil det være en fordel om brentkledning påføres linolje med innblanda soppdreper.

Råstofftilgang

Vi høgg ein del sjølv når vi har tid (kvister og kapper med ein Hypro 450XL), men det aller meste blir kjøpt enten frå private eller frå profesjonelle aktørar. Storparten av råstoffet kjem frå hogstmoden skog i nærområdet, men i enkelte tilfelle og for spesielle oppdrag kan råstoffet kome frå andre stader i landet.